Leendő kollégánk az 1. osztálytól a 8. osztályig tanítja a gyerekeket. Szorosan együttműködik az osztályban tanító többi tanárral, figyelemmel kíséri a diákok testi, lelki és szellemi fejlődését. Részt vesz a heti tanári konferenciákon és az iskola rendezvényein. A gyerekekkel és a szülőkkel is együttműködik, képes megértetni és elfogadtatni az iskolában és az osztályában folyó pedagógiai munka okait. Rendszeresen szülői esteket tart. Az ideális jelentkező elfogadó és nyitott a különbözőségek iránt, képes önállóan végigvinni pedagógiai folyamatokat, innovatív, fontosnak tartja a folyamatos önfejlesztést.

Olyan pedagógusok jelentkezését várjuk, akik nyitottak az antropozófiára és a Waldorf-pedagógiára, valamint a szociális élet hármas tagozódásának gondolatára. Végzettségüket tekintve megfelelnek a Magyar Waldorf Iskolák kerettantervében meghatározottaknak:

  1. tanítói, konduktor-tanítói vagy gyógypedagógusi végzettség mellett akkreditált pedagógus- továbbképzésen szerzett Waldorf-osztálytanítói képesítéssel rendelkezik,
  2. általános iskolai vagy középiskolai tanári végzettség mellett akkreditált pedagógus-továbbképzésen szerzett Waldorf-osztálytanítói képesítéssel rendelkezik,
  3. magyarországi, illetve külföldi Waldorf-pedagógusképzésen szerzett Waldorf-osztálytanítói képesítéssel rendelkezik.

A pályázatokat az ugyvivo@feszekiskola.hu címre kérjük elküldeni.

A jelentkezéshez kérjük csatolni a szakmai önéletrajzot, motivációs levelet, ajánlásokat, referenciákat és az állás betöltéséhez szükséges dokumentumok másolatait.

                                                                Szabad Waldorf Nevelésért Alapítvány                                                                                                               
Székhely: 2083 Solymár, Bocskai u. 15. Telefonszám: 06-26-360-306 E-mail cím: gazdalkodas@feszekiskola.hu
Közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú alapítvány Adószám: 18665415-1-13

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Székhely: 2083 Solymár, József Attila utca 26. Telefonszám: 06-26-360-306 E-mail cím: iskolatitkar@feszekiskola.hu

OM azonosító: 101641