Tájékoztató estek leendő elsős szülőknek

Minden tanév február-márciusában a következő tanévben az iskolához csatlakozni kívánó szülők számára előadás-sorozatra kerül sor. Az előadások célja, hogy a leendő első osztályos gyerekek szülei tájékoztatást kapjanak a Waldorf-pedagógia emberképéről, az iskola szociális életének alapelveiről, szervezeti felépítéséről és gazdasági működéséről. Cél az is, hogy beszélgetés alakuljon ki szülők és szülők, illetve szülők és tanárok között, ami segítséget nyújthat a leendő szülők iskolaválasztásra irányuló megalapozott döntéséhez.

Mind az első, mind a felsőbb osztályokba való jelentkezéshez az iskola tanárai által összeállított kérdőívet töltenek ki a szülők. A kérdések a gyermek fejlődésére, személyiségére irányulnak. A válaszok a Tanári Kollégium felvétellel foglalkozó tagjainak segít a gyermekről való "képalkotásban".

Személyes ismerkedés

Az osztálytanító személyesen megismerkedik a jelentkező gyermekkel és családjával. Az ismerkedés időpontjáról, helyszínéről levélben tájékoztatunk mindenkit.

A gyermekkel egy mesei keretbe ágyazott cselekvéssort játszik végig, melynek célja, hogy képet alkosson, megérett-e az iskolakezdésre, illetve hogy tapasztalatot szerezzen, ki tud-e alakulni egy olyan kapcsolat kettőjük között, ami a nyolc éves közös munka alapja lehet. Ebben a tevékenységben általában az iskola gyógypedagógusai is részt vállalnak.
A szülőkkel való ismerkedésben az osztálytanítón kívül részt vesz a Tanári Kollégium több tagja is. A tanárok törekednek arra, hogy a szülőkben felmerülő kérdésekre alapozva elmélyítsék a bevezető előadások során kialakított képet a Fészek Iskolában folyó pedagógiai munkáról, az iskola gazdasági és szociális életéről. A családok felvételénél az iskola számára fontos szempont, hogy a szülőkben nyitottságot tapasztaljanak az iskola szellemi hátterét adó antropozjófia iránt. Ez nem a feltétlen elfogadást, hanem valóban „csak” a nyitottságot jelenti.

Döntési folyamat

A gyermek felvételéről az osztálytanító dönt a felvételi folyamatban részt vevő kollégák, valamint a terápiás-fejlesztő csoport véleményének figyelembevételével.

Az elutasításról vagy felvételről levélben értesítjük a családokat. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a túljelentkezés miatt sajnos nem tudunk minden jelentkezőt felvenni iskolánkba.  

Amennyiben az iskolának a gyermeknek felvételével keletkezik szakértői és/vagy rehabilitációs bizottság által előírt speciális fejlesztési kötelezettsége, akkor az ezekről szóló dokumentumokat a szülőnek még a jelentkezéssel együtt át kell adnia az osztálytanító ill. a gyógypedagógusok részére.
Az osztálytanító - lehetőség szerint - ellátogat az osztályába érkező gyerekek óvodájába, hogy megszokott környezetükben, csoporthelyzetben is megfigyelhesse őket.

Az iskolánkba tanévkezdést követően jelentkező gyerekek felvétele az elsős felvételhez hasonlóan több lépésben zajlik: szülői beszélgetés az osztálytanítóval, kérdőív kitöltése, személyes találkozás a gyermek és az osztálytanító, illetve a kollégium más tagjai és a szülők között. A gyermek képességeit a jelentkező gyermek életkorának megfelelő formában térképezik fel a tanárok.

 

Jelentkezés a 2018/19-es tanévre

Tájékoztató előadások időpontja: 2018. február 7.,  21., 28. és március 7. 18 óra Madách utcai épület Euritmia terme

A jelentkezési lapok leadása február 1.-március 14. között lehetséges a József Attila utcai épület irodájában, félfogadási időben.

A jelentkezés része az ide kattintva is elérhető űrlap kitöltése. Az űrlap adatainak megadása után a KÜLDÉS gombbal lehet a kérdőívet eljuttatni hozzánk. Az űrlapon megadott e-mail címre fogjuk ezt követően elküldeni a Kérdőívet, amelynek kérdései a gyermek fejlődésére, személyiségére irányulnak és segítik a Tanári Kollégiumot a gyermekről való "képalkotásban". Ha a Kérdőív nem érkezik meg 1 napon belül a megadott e-mail címre, kérjük, hogy jelezze az iskolatitkar@feszekiskola.hu címen.

JELENTKEZÉSI ŰRLAP

A jelentkezési lapok leadási határideje: 2018. március 14.

 

                                                                Szabad Waldorf Nevelésért Alapítvány                                                                                                               
Székhely: 2083 Solymár, Bocskai u. 15. Telefonszám: 06-26-360-306 E-mail cím: gazdalkodas@feszekiskola.hu
Közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú alapítvány Adószám: 18665415-1-13

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Székhely: 2083 Solymár, József Attila utca 26. Telefonszám: 06-26-360-306 E-mail cím: iskolatitkar@feszekiskola.hu

OM azonosító: 101641