Ünnepeink

Az iskolában sokféle ünnepi időszak ill. „ünnepnap” kíséri, tagolja és színezi mindennapjainkat: a keresztény ünnepkörhöz tartozó ünnepeink, nemzeti ünnepek, az iskolai ünnepek és egy-egy osztály saját ünnepnapjai. Vannak a szülők részére is nyitott alkalmak és vannak, melyeken diákok és tanáraik ünnepelnek együtt.

Ünnepeink egy része találkozásainkhoz kötődik. Ilyen alkalom a minden iskolában ismert évnyitó, amikor először találkozunk a nyári szünet után. De ilyen alkalom iskolánkban alsó-középső tagozaton a minden héten hétfő reggel és pénteken a tízórai szünet végén megtartott „közös köszönés” is, ahol a szülőket is szívesen látjuk. Ilyen ünnepi találkozások minden tanítási napon is történnek: alsó-középső tagozaton a nap elején és végén a tanító kézfogással köszönti diákjait; 1-12. osztályig pedig „ünnepi alkalom”, ahogy az osztályközösség „összetalálkozik” testben és lélekben a reggeli „mondás” elmondása közben.

A Waldorf-iskolák jellegzetes közösségi alkalmai a havonta, vagy 2-3 havonta megrendezett „hónapünnepek”, melyeken az osztályok a szülők és több más osztály előtt egy rövid előadás keretében bemutatják, hogy mivel foglalkoznak abban az időszakban.

Kiemelt ünnepek iskolánkban:

Első tanítási nap: Évnyitó alsó-középső és felső tagozaton. Felső tagozaton az új 9. osztály fogadása.

A tanév második hétfője - Az új első osztály(ok) fogadása

Az elsősök virágkapun keresztül „érkeznek meg” az iskolába. A virágkapu végén osztálytanítójuk várja egy szál virággal, aki diákjai nevét hangosan kimondva egyesével szólítja őket magához. A szülők a kapuig kézen fogva kísérik gyermeküket az alsó-közép tagozatos diákok sorfala előtt, akik énekkel vagy zenei aláfestéssel kísérik a szimbolikus átadást, megérkezést.

Szeptember: Szent Mihály napja 

Szent Mihályt ábrázolásaiban egyrészt a sárkányt legyőző harcos vitézként, másrészt a kezében mérleget tartó arkangyalként ismerhetjük fel. Mindkét aspektusa nagyon fontos, és gyermeki szinten is átélhető üzenetet hordoz. Egyrészt Szent Mihály győzedelme a mítikus sárkány felett szimbolizálja az ember belső küzdelmeit, harcát a félelem, szorongás „sárkányaival” szemben. Az ünnep napján a gyerekek izgalmas kirándulásra mennek, hogy bátorságukat próbára téve átéljék az akadályok legyőzésének érzését (barlangban kúszás, átkelés vízen, szurdok felett stb). 

Szervesen kapcsolódik ehhez az ünnephez a mérleg szimbolikája, hiszen a megmérettetés, jó és rossz cselekedeteit mérlege (számadás) szintén szorongást keltő hatású. Pedig a régi néphagyományok és az évszak ritmusa szerint (aratás) ennek most jön el az ideje. A mérleg fontos szerepet kap az ünnepen: a gyerekek pici, hófehér kavicsokat gyűjtenek, amiket  be is tesznek az udvaron felállított mérleg egyik serpenyőjébe, hogy a másik oldalon elhelyezett nagy fekete követ kibillentsék. A betakarítási időszakot megjelenítendő aznap őszi bőségkosarat gyűjtünk az udvaron, amelyet a szülők aznap termények beküldésével gazdagíthatnak. A gyerekeknek ebből meleg ételt is főzünk.

Október 23. – nemzeti ünnep

Megemlékezés, műsor a felső tagozaton.

November: Szent Márton napja

Ebben az időszakban a nappalok már nagyon rövidek. A külvilágban egyre jobban eluralkodó sötétségben apró lámpások fényeként csillan meg mindaz, ami az ember belső fényévé vált és még azzá akar válni. Az adventi befelé fordulás előtt ez az időszak mintha még egy utolsó kitekintésre adna esélyt, az embertársaink felé való őszinte odafordulásra, az adás-elfogadás szívmelengető misztériumának átélésére. Gyermeki szinten ezt két módon segítjük átélni. Egyrészt lámpások készítésével, amelyeket napok, holdak és csillagok díszítenek, majd a felcsendülő énekekben is szerepelnek ezek az égitestek. Így jelenítjük meg az égi erőket, amely az emberi lélek segítségével hatni akar a Földön is. Belső erőnk, "szellemi fényünk" közvetítő erejét szimbolizálja a sötét erdőben kis lámpásokkal tett kirándulásuk is.

Az ünnep másik fontos üzenete az, hogy ha megpróbálunk jobbak lenni, mint vagyunk, akkor körülöttünk is minden jobbá válik. Ez a jobbá válás könnyen elkezdhető, és napi gyakorlattá tehető az embertársaink felé való odafordulással. Mindenki a saját életében maga ismerheti fel, és dönthet mindennapi jótéteményeinek számáról és irányáról. Segíthet közeli, távoli barátjának, egy ismeretlennek vagy egy embercsoportnak. Lehet ez a segítség anyagi jellegű vagy egy valakiért elmondott ima, egy jókor teremtett csend, egy időben visszanyelt bántás.
A Márton napi bazáron érdekes előadások, színes programok, bőséges vásári kínálat mentén lehetőségünk nyílik gyermekeinkel és tanítóikkal közösségformáló együttlétre.

December 6.: Szent Miklós napja

„Égi küldött” látogatja az osztályokat alsó és középső tagozaton, valamint általában a 12. osztályban.
Iskolánkba minden évben ellátogat Szent Miklós. Szent Miklós a megtisztulást keresi a szívekben és jóságot, szeretetet gyűjt itt a földön, hogy ezt magával vihesse az égbe Máriának, aki ebből szövi majd a palástot a fázó kis Jézusnak. Üzenete segíti gyermekeink morális énjének megerősítését, ugyanakkor izgalmat ígér az emberalakban megjelenő szentség misztériuma.

Miklós ajándékot hoz minden gyermeknek, egy-egy aranydiót és egy zsákocskát benne mézeskaláccsal, magvakkal és gyümölccsel. Az alsóbb iskolai osztályokba személyesen is ellátogat, a nagyobbak csak a teremajtó előtt hagyott zsákból tudják, hogy náluk is járt Szent Miklós.

December: Betlehemes 

Szokás szerint a mindenkori 3. osztály előadása az iskolában alsósoknak - és esetleg a településen néhány más helyen.

December: Adventi kert, „Adventi spirál”

Az adventi időszakot a várakozás, a belső elcsendesedés időszaka. Az ünnep iskolai záróakkordja az adventi kert. Az egyik teremben fenyőágakat helyezünk el a padlón spirálformába rendezve. A spirál középpontjába égő gyertyát rakunk, ennek lángjához sétálnak be gyermekeink egyesével a körülöttük állók énekével kísérve. Fellobbantják saját kis fényüket: a kezükben lévő almába állított gyertyát a központi gyertyához tartják, majd a spirál vonalán elhelyezett aranycsillagokra helyezik el kifelé jövet. Ahogy egyre többen járják végig az utat, úgy lobog egyre több lángocska a teremben, jelképezve a Fény megszületését, és sötétség feletti erejét.

Utolsó tanítási nap decemberben

Karácsonyi játék és Paradicsomi játék – a tanárok, néha szülők és nagyobb diákok előadásában minden diák és a szülők számára.

Január: Három királyok, Vízkereszt

Hétfő reggeli közös köszönésen illetve osztálykeretben alsó-középső tagozaton, néha valamelyik osztály előadásában.

Február: szalagavató a 13. osztályosoknak

Február: farsang

A diákok évfolyamonként eltérő tematika szerint öltöznek be jelmezbe, az ünnepet vidám előadások és táncház tarkítja. A Szülők Farsangi Mulatsága az ezt követő szombat este kerül megrendezésre.

Március 15. - nemzeti ünnep

Megemlékezés a három tagozaton-  általában külön.

Húsvét: Húsvéti koncert

Iskolánk képzésének, életének szerves részét alkotja a gyerekek zenei tudásának bővítése, a hangszeres zenélés, éneklés. Ez a tavaszi hangverseny egy igazi örömzenélés, melynek keretében minden diákunk bemutathatja hangszeres tudását.

Mennybemenetel - alsó tagozaton osztálykeretben

Május 1. - az iskola részt vesz a falusi ünnepségeken

Pünkösd

A három tagozat általában együtt ünnepel a Pünkösd utáni első tanítási napon.

Utolsó tanítási nap: a 8. osztály búcsúztatása

Iskolai szintű elköszönésünk az érettségi előtt álló 13. osztálytól. Az ünnepre az elsős szülői közösség készíti el a diákok virágkapuját és koszorúit. A többi osztály diákjai egy szál virággal kezükben virágalagutat tartanak nekik a rózsakapuig.

Évzáró: minden osztálynak bizonyítványosztás; a 12. osztály búcsúztatása; „János napi” tűzugrás az 1-8. osztályok számára

Az év leghosszabb napján zárjuk az évet. Az udvaron egy rövid közös elköszönés után az osztályok elvonulnak termeikbe, ahol sor kerül a bizonyítványosztásra, majd ezt követően az udvaron kezdetét veszi a János-napi ünnepségünk. A mindenkori második osztály szüleinek feladata, akik hagyományainkhoz híven kis szabadtéri mesejátékot adnak elő, és gondoskodnak arról, hogy legyen elegendő enni-innivaló. Még két program színesíti az estét: a Szent Iván-napi tűzugrás, amit néptánccal, közös énekléssel színesítünk. A néphit szerint az, aki a János-tüzet átugorja, az egész évben egészséges és szerencsés marad.  A felső udvaron eközben zajlik a 8. osztály bankettje, melynek keretében elbúcsúztatják osztálytanítójukat.

                                                                Szabad Waldorf Nevelésért Alapítvány                                                                                                               
Székhely: 2083 Solymár, Bocskai u. 15. Telefonszám: 06-26-360-306 E-mail cím: gazdalkodas@feszekiskola.hu
Közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú alapítvány Adószám: 18665415-1-13

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Székhely: 2083 Solymár, József Attila utca 26. Telefonszám: 06-26-360-306 E-mail cím: iskolatitkar@feszekiskola.hu

OM azonosító: 101641