Küldetésünk

Hitvallásunk a nevelés területén

"Mindenfajta nevelés önnevelés. Mi, mint nevelők, csak a saját magát nevelő gyermek környezetét alkotjuk. A legkedvezőbb környezetet kell tehát megteremtenünk ahhoz, hogy a gyermek úgy nevelje általunk önmagát, ahogy belső sorsát követve nevelődnie kell." (Rudolf Steiner)

A nevelést művészetnek tekintjük; ezzel a megközelítési móddal törekszünk a körülöttünk lévő világ és a ránk bízott gyermekek mind teljesebb megismerésére, ennek felhasználásával alakítjuk ki a számukra leginkább megfelelő módszereket.

Legfontosabb pedagógiai céljaink

•    megteremteni azokat a feltételeket, amelyek szükségesek a ránk bízott gyermekek egészséges fejlődéséhez;
•    képessé tenni őket arra, hogy felismerjék saját életfeladatukat; és
•    elősegíteni olyan képességeik kibontakozását, amelyek a társadalom épülését szolgálják.

Az iskolánkban töltött 13 év után olyan fiatalokat
szeretnénk elbocsátani, akik

•    érzelmileg kiegyensúlyozottak,
•    erős akaratúak;
•    jó ítélőképességgel,
•    önálló gondolkodással,
•    megfelelő önismerettel,
•    gazdag belső világgal rendelkeznek;
•    igénylik a folyamatos belső megújulást; valamint
•    szabadon, de felelősségteljesen vállalják a társadalomban betöltött szerepüket.

                                                                Szabad Waldorf Nevelésért Alapítvány                                                                                                               
Székhely: 2083 Solymár, Bocskai u. 15. Telefonszám: 06-26-360-306 E-mail cím: gazdalkodas@feszekiskola.hu
Közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú alapítvány Adószám: 18665415-1-13

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Székhely: 2083 Solymár, József Attila utca 26. Telefonszám: 06-26-360-306 E-mail cím: iskolatitkar@feszekiskola.hu

OM azonosító: 101641