Szülői hozzájárulás

Anyagi hozzájárulás

Non-profit alapítványi intézményként az iskolai működés költségeit két fő forrásból fedezzük: az egyik az állami normatíva, a másik a szülői kör anyagi támogatása. Ezek mellett egyéb, pl. pályázati vagy más, céges támogatási forrásokhoz is hozzájutunk. Fontos segítség továbbá a szülők önkéntes munkája, mellyel jelentős költségektől mentesül az iskola.
Azon ritka iskolák közé tartozunk, ahol a szabad vállalás rendszere működik. Ez azt jelenti, hogy az iskola szülői közössége együttesen felelős az iskola működését lehetővé tévő pénzügyi bevétel megteremtéséért, de ezen belül mindenki saját képessége és felelősségérzete szerint döntheti el, mennyivel járul ehhez hozzá. 

Támogatás az iskola megismerése által

A Waldorf iskola nagyon más intézmény, más, mint a „hagyományos” iskolák. Az iskola természetesnek tekinti, hogy a szülők, mielőtt iskolánkba hoznák gyermeküket, tájékozódnak az itteni elvárásokról, normákról, szokásokról. Ezzel megelőzhetők a sok energiát felemésztő konfliktusok, amikor a szülők azt érzik, hogy az iskola „furcsa”, „érthetetlen” elvárásokat támaszt.

Pedagógiai támogatás

A Waldorf iskolában a pedagógiai program megvalósulásának elengedhetetlen feltétele a szülők és a tanárok együttműködése. Az osztálytanító által tartott szülői estek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a szülők tájékozódjanak az osztályban folyó pedagógiai munkáról, gyermekeik fejlődéséről, ezen kívül megbeszéljék az aktuális feladatokat. Mai világunk gyakran zaklatottá, nyugtalanná, bizonytalanná teszi gyermekeinket. Ilyen állapotban nehezebb nyugodtan, megfontoltan, alaposan végezni iskolai tevékenységeiket. Ha az osztályok vibrálnak a feszültségtől, nehéz velük eredményes munkát végezni. Azonban a szülők nyugodtabbá, egyben eredményesebbé tudják tenni a gyerekek iskolai - és persze otthoni – életét. Bővebben >>

Iskola, osztályterem felszerelése, karbantartása

Az iskola és az osztálytermek felszerelésével, éves karbantartásával a szülők nem csak a fizikai értelemben teremtenek teret, megfelelő körülményeket az iskolai élet mindennapjaihoz, de az egyes munkákban való személyes részvételükkel hiteles példát is mutatnak gyermekeiknek.
A szülők feladata az osztálytermek augusztusi kifestése, azok berendezéseinek (pad, tábla, polc, festőállvány stb.) előteremtése, mindezek évközbeni folyamatos, szükség szerinti karbantartása, az iskola épületének, udvarának gondozása, felszerelése, díszítése.

Ünnepek szervezése, részvétel

A tanévben sokféle ünnepi időszak kíséri, tagolja és színezi mindennapjainkat. Az ünnepek menete, szervezésük a legtöbb esetben kialakult, többéves hagyományra tekint már vissza. A szülői köröknek évfolyamonként leosztott feladatai vannak, amelyekben helyt kell állniunk, hogy gyermekeik valóban megélhessék az ünnepeket, azok formai és tartalmi teljességében.

Egyéb események szervezése, részvétel

További, a szülők tevékeny részvételét igénylő rendezvények az iskola működéséhez pénzforrást teremtő aukciók, koncertek és egyéb események is. 

Szülői körökben folyó munka

Iskolánkban a szülők öntevékeny csoportokat hoznak létre, melyek az iskolát támogató tevékenységet végeznek különböző területeken, mint például a kommunikáció, vagy az építkezés szervezése. A kommunikációs csoport céljai közé tartozik többek közt az iskolai információáramlás fejlesztése, az iskola kommunikációs anyagainak készítése, a honlap megújítása.

Az aktuális szülői kézikönyvben találhatók részletes információ a szülői hozzájárulás különböző módjairól.

                                                                Szabad Waldorf Nevelésért Alapítvány                                                                                                               
Székhely: 2083 Solymár, Bocskai u. 15. Telefonszám: 06-26-360-306 E-mail cím: gazdalkodas@feszekiskola.hu
Közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú alapítvány Adószám: 18665415-1-13

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Székhely: 2083 Solymár, József Attila utca 26. Telefonszám: 06-26-360-306 E-mail cím: iskolatitkar@feszekiskola.hu

OM azonosító: 101641