A Waldorf-pedagógia dióhéjban

Története

A Waldorf-pedagógia 1919 óta gyakorolt reformpedagógia, megalapítója Rudolf Steiner. Az első Waldorf-iskolát Stuttgartban (Németország) nyitották meg, a Waldorf–Astoria cigarettagyár munkásainak gyermekei számára. 

Magyarországon dr. Göllner Mária 1926-ban alapította meg az első Waldorf iskolát Budapesten, amely 1933-ban a politikai történések következtében bezárta kapuit. A hazai Waldorf mozgalom második korszakában 1989-ben megnyílt az első Waldorf óvoda Solymáron, 1990-ben Gödöllőn és Győrött kezdte meg működését további két intézmény. Jelenleg 27 Waldorf iskola és számos óvoda működik hazánkban.

 

A szív, a kéz és a fej iskolája

A Waldorf pedagógia tartalmát és módszereit a gyermekek életkori sajátosságaiból és azok változásaiból meríti és teszi gyakorlattá. A Waldorf iskola gyermek-, és személyiségközpontú, képességfejlesztő iskola, melyben a művészeti és gyakorlati készségek fejlesztése azonos súlyú a közismereti képzéssel. 

A Waldorf iskolát a szív, a kéz és a fej iskolájának is nevezik, mivel a gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődését  harmonikus egységben kezeli:

  • a szív iskolája, mert a művészeteknek, mint az érzelmek megformált kifejezésének nagy szerepet tulajdonít;
  • a kéz iskolája, mert a mozgás, a végtagok fejlesztésén keresztül neveli és erősíti a gyerek akaratát;
  • valamint a fej iskolája is, amennyiben a hagyományos értelemben vett tanagyag elsajátításán túl a pontos megfigyelés, a gondolkodás és az önálló következtetés képességének fejlesztését is célként tűzi ki.

A Waldorf pedagógia a nevelést művészetnek tekinti, a tanulási folyamatot pedig a szabadság eszközének, amellyel elvezethetjük a gyermeket önmagához, hogy felnőttként képessé váljon saját útjának felismerésére és követésére.

 

A Waldorf iskola 

  • sokoldalúan fejleszti a gyermek testi, lelki és szellemi készségeit, 
  • megteremti az ehhez szükséges feltételeket; 
  • az életkornak megfelelően az egyéni vélemények, vélekedések, világlátás kialakítását támogatja a helyett, hogy meggyőződéseket közvetítene; 
  • elismeri és tiszteletben tartja minden diák egyediségét, individualitását; 
  • támogatja a tanulóban a világ megismerésére irányuló kíváncsiságot, 
  • a környezet iránti felelős magatartást és tenni akarást.

                                                                Szabad Waldorf Nevelésért Alapítvány                                                                                                               
Székhely: 2083 Solymár, Bocskai u. 15. Telefonszám: 06-26-360-306 E-mail cím: gazdalkodas@feszekiskola.hu
Közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú alapítvány Adószám: 18665415-1-13

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Székhely: 2083 Solymár, József Attila utca 26. Telefonszám: 06-26-360-306 E-mail cím: iskolatitkar@feszekiskola.hu

OM azonosító: 101641