Alapító és fenntartó

Iskolánk alapítója és fenntartója a Szabad Waldorf Nevelésért Alapítvány (SZWNA).
A Fészek Iskola fenntartásával kapcsolatos feladatokat a SZWNA alapítói által felkért tagokból álló Kuratórium végzi. Az alapítvány kuratóriumának tagjai a Fészek Iskola szülői köréből, a Tanári Kollégium meghívott tagjaiból és az alapítók által felkért más tagokból áll.  
Bővebben>>>

Iskolaképviselő és ügyvezető csoport

A Waldorf iskolákban a hagyományos igazgatói jogokat az iskolaképviselő gyakorolja, akinek szerepe elsősorban az intézmény képviselete a „külvilág” felé. Intézményvezetői jogkörének nagyobb részét a Tanári Kollégiumra ruházza át. Iskolaképviselőnk 1994 - az alapítás éve - óta Karkus Ottó. Az iskolavezetéssel kapcsolatos feladataiban a Tanári Kollégium által megbízott Ügyvezető Csoport segíti.

Tanári kollégium

Az iskola – mint a világon minden Waldorf iskola - a Tanári Kollégium irányításával működő intézmény. Az iskola életét érintő legfontosabb kérdésekben a Tanári Kollégium dönt. A Tanári Kollégium az iskola pedagógusainak közössége, mely az iskola többi dolgozóit is bevonhatja munkájába. 
Bővebben>>>

Technikai csoport

A csoport feladata az iskola mindennapi működésének technikai és gazdasági feltételeinek biztosítása. Itt zajlik az iskola gazdasági ügyeinek intézése, valamint a pedagógiai munka adminisztratív támogatása is.
Egységei: gazdasági iroda-titkárság és háziasszonyi iroda 
Bővebben>>>

Szülői Fórum

A szülői kör saját, önszerveződő fóruma, ahol a szülők találkozhatnak egymással, valamint az általuk meghívottakkal egy olyan közösségi formában, melyben jól érzik magukat és megvalósítják azokat a terveiket, amelyben a saját közösségükhöz tartozást megélhetik; valamint egyeztetni tudják saját igényeit, észrevételeiket, fejlesztési javaslatait, majd ezeket képviselőik útján közvetíteni tudják az iskola megfelelő fórumai felé (Tanári Konferencia, Ügyvivő Kör, adminisztrációs és gazdasági területek, Kuratórium stb.). A szülők minden osztályban választanak maguk közül legalább egy Szülői Fórum tagot, aki képviseli őket a csoportban. 

Gazdasági csoport

A Gazdasági Csoport feladata, hogy az iskola és a szülői kör érdekeit, igényeit, lehetőségeit szem előtt tartva segítse az iskola gazdasági működését.
A szülők minden osztályban választanak maguk közül egy gazdasági felelőst, aki képviseli őket a csoportban. A csoport havonta egyszer találkozik, vezetője az iskola gazdasági vezetője.

                                                                Szabad Waldorf Nevelésért Alapítvány                                                                                                               
Székhely: 2083 Solymár, Bocskai u. 15. Telefonszám: 06-26-360-306 E-mail cím: gazdalkodas@feszekiskola.hu
Közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú alapítvány Adószám: 18665415-1-13

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Székhely: 2083 Solymár, József Attila utca 26. Telefonszám: 06-26-360-306 E-mail cím: iskolatitkar@feszekiskola.hu

OM azonosító: 101641